Buradasınız : Ürünlerimiz

Kuluçkalık Yumurta

Kuluçkalık Yumurta - Kanatlıların soylarını devam ettirmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik özelliğe denir.

Kanatlıların soylarını devam ettirmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik özelliğe denir.

Civcivlerin yumurtayı çatlatıp içerisinden canlı bir varlık olarak çıkması için geçen zamana da kuluçka süresi denir. Kuluçka doğal  kuluçka ve makine ile kuluçka olmak üzere iki bölümde incelenir. İnsanlar bu doğal olaydan faydalanarak kanatlıları kendi amaçlarına uygun çoğaltma işlemini makine ile yapmaktadırlar. Kuluçkalık yumurtalardan  gerekli ısı, nem, havalandırma ve çevirme düzeni sağlanarak belirli sürede civciv çıkaran makinelere kuluçka makinesi denir. Kuluçka makineleri ile yapılan işleme kuluçkacılık, yumurtadan civciv çıkaran yerlere de kuluçkahane adı verilir